lenscacher.com
Contactlenzen slim online kopen!
WinkelwagentjeWinkelwagentje   KassaKassa   FAQFAQ    AHVAHV    ColofonColofon    Over onsOver ons    ContactContact    Raden
 
 

Servicecenter

AHV

AHV - Algemene Handelsvoorwaarden

 

1. Algemeen
Volgende Algemene Handelsvoorwaarden (AHV) vormen een bestanddeel van de contracten met:

 

Lenscatcher GmbH
Eichenstr. 4
49413 Dinklage
Duitsland

 

2. Beschrijving van de dienstverlening
Lenscatcher handelt in een online-verzending voor de distributie in gans Europa van contactlenzen, medische optieken

 

3. Sluiting van de overeenkomst

Door het aanklikken van de bestelknop wordt de overeenkomst met inachtneming van de Algemene Handelsvoorwaarden gesloten. Een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt in principe per E-mail. Met de sluiting van de overeenkomst bevestigt u dat u enkel contactlenzen nabestelt, die vooraf door een contactlensspecialist (oogarts of opticien) naar behoren aangepast en zonder uitzondering goed verdragen werden. Een eerste aanpassing of eigen aanpassing van contactlenzen via de online-verzending is niet voorzien. Door uw bestelling bevestigt u verder dat u minstens 18 jaar oud bent en u zich aan regelmatige controles bij uw contactlensspecialist onderwerpt (minstens jaarlijks). De contactlenzen moeten in overeenstemming met de aanwijzingen van uw oogarts of opticien en conform de productinformatie gereinigd en onderhouden worden. De aanbevolen draagtijden en gegevens in verband met de levensduur dienen onvoorwaardelijk in acht genomen te worden. Indien er sprake is van oogprikkelingen, irritaties, verslechteringen van het kijkvermogen of roodheid etc., dienen de contactlenzen verwijderd en dient er een oogarts geraadpleegd te worden. Gelieve geen gebrekkige of beschadigde contactlenzen te gebruiken.

4. Prijzen
De op de Website vermelde prijzen en prestaties, te vermeerderen met de volgens product en leveringsgebied gestaffelde verzendingstarieven zijn van toepassing (zie FAQ verzendingstarieven). Afwijkingen of overeengekomen, bijkomende prestaties van de verzendingstarieven zijn in een op zichzelf staand geval al naargelang product en leveringsgebied mogelijk. Alle prijzen zijn in Euro vermeld en verstaan zich voor landen in de Europese Unie, wettelijk voorgeschreven BTW inbegrepen. Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie komt de BTW van momenteel 19% te vervallen en wordt deze bij facturatie afgetrokken. De vermelde, gestaffelde prijzen hebben betrekking op contactlensverpakkingen van dezelfde parameters en kleur. Prijswijziging voorbehouden. 


5. Betalingsvoorwaarden / levering
De betaling door middel van een bankkaart na sluiting van de overeenkomst, te vermeerderen met het verzendingstarief voor het gegeven product en leveringsgebied. De klant dient zich bij ontvangst van de artikelen van de reglementair voorgeschreven toestand van de artikelen te overtuigen. Is dit niet het geval, dient de klant de aanvaarding van de artikelen te weigeren en dit bij de bezorger te laten optekenen. Lenscatcher is enkel bij een intacte verpakking voor transportschade aansprakelijk. Bij leveringen in het Europese buitenland bedraagt de leveringstermijn al naargelang verzendingspartner en leveringsgebied doorgaans 1-4 weken. Een leveringstermijn kan in principe niet gegarandeerd worden, omdat de firma Lenscatcher GmbH op vertragingen bij de levering door de fabrikant en/of de verzendingspartners evenals overmacht geen invloed uitoefent. Onbestelbare zendingen, die niet afgeleverd konden worden, waarbij wij geen schuld treffen, kunnen enkel opnieuw bezorgd worden indien de opnieuw tot stand komende verzendingskosten vereffend worden. De artikelen blijven eigendom van de firma Lenscatcher GbmH totdat de betaling volledig verricht wordt.

 

6. Omruilrecht / recht van teruggave
Wij verlenen bijkomend een wettelijk recht van teruggave en omruilrecht binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen. Dit geldt voor terugzendingen in een ongeschonden, voor wederverkoop geschikte, originele verpakking. Van de omruiling uitgesloten zijn geopende contactlensdoosjes of verpakkingen, gekleurde contactlenzen, uitwisselbare lenzen en speciale uitvoeringen (bijvoorbeeld torische lenzen, multifocale lenzen, harde en zachte jaarlenzen), behalve bij gebrekkige of defecte artikelen. De voldoende gefrankeerde terugzending dient onvoorwaardelijk met een kort begeleidend schrijven en een kopie van de factuur aan onderstaand adres te gebeuren. Om een eventuele schadeclaim bij de respectievelijke fabrikant door te zetten, verzoeken wij om toezending van de af te keuren producten. Een creditnota volgt via terugboeking of verrekeningcheque. Bij beschadigde zendingen dient de ontvangst geweigerd en onverwijld bij de bezorger en bij de firma Lenscatcher GmbH aangegeven te worden. Wij verzoeken u, vˇˇr een terugzending met ons servicecenter per E-mail of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een retournummer, dat u bij het retouradres dient te vermelden.

Retouradres:

LensCatcher
Retour-Nr. ?
Eichenstr. 4
49413 Dinklage
Duitsland
 
 

7. Aansprakelijkheid en schadeclaims
De klant ontheft de firma Lenscatcher GmbH van iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade aan de gezondheid, die eventueel door het dragen van de contactlenzen of door het gebruik van onderhoudsmiddelen, cosmetica en accessoires veroorzaakt werden.
De klant verzekert, enkel contactlenzen via de online-verzending na te bestellen, die voordien zonder uitzondering goed verdragen en door een contactlensspecialist (oogarts of opticien) aangepast werden. Beschadigingen, die door een ondeskundige eigen aanpassing veroorzaakt worden, kan men niet doen gelden. Verder wordt een regelmatige controle door een contactlensspecialist vooropgesteld. Schadeclaims beperken zich tot niveau van de waarde van de bestelling. Ondanks inhoudelijke controle kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de respectievelijke inhoud van externe Links. Voor de inhoud en de actualisatie van de Websites, waarnaar verwezen wordt, en/of Websites van Affiliatepartners zijn uitsluitend de gegeven exploitanten verantwoordelijk.

 

8. Gegevensbescherming
De klantgegevens worden uitsluitend voor een reglementair voorgeschreven afhandeling van de bestelling of van een nabestelling gebruikt. De persoonsgebonden gegevens kunnen voor interne publicitaire doeleinden/informatieve E-mails gebruikt worden. Een schrapping van de opgeslagen klantgegevens of herroeping van de informatieve E-mails kan te allen tijde via de toegang tot de inlogzone van de klant of schriftelijk doorgevoerd worden. Het doorgeven van gegevens aan derden is niet voorzien, behalve voor de afhandeling van de betalingsprocedure. De gegevensoverdracht gebeurt veiligheidshalve via een beveiligde SSL-verbinding (Secure Sockets Layer).

 

9. Productafbeeldingen / productinformatie / FAQ
De productafbeeldingen kunnen in een op zichzelf staand geval van het uitzicht van de geleverde producten afwijken. Wij doen echter al het nodige, de afbeeldingen zoveel mogelijk te actualiseren. Bij de productinformatie betreft het gegevens van de fabrikant. Voor de ter beschikking gestelde informatie kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

 

10. Geldigheid
Voor zover bepaalde bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de Algemene Handelsvoorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor drukfouten kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Wijzigingen voorbehouden.

 

11. Rechtsgebied
Het rechtsgebied, voor zover wettelijk toegestaan, is Vechta. Plaats van handeling is de zetel van de vennootschap. Voor alle rechtsbetrekkingen geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Taal op de rechtbank is het Duits.

 

Lenscatcher     stand 06/2008

 Hotline

0049 (0)4443-97880
Ma-Vr 9-14:00 uur