lenscacher.com
Køb kontaktlinser klogt online!
IndkøbskuvIndkøbskuv   KasseKasse   FAQFAQ    AFVAFV    KolofonKolofon    Om osOm os    KontaktKontakt    Anbefal
 
 

Servicecenter

FAQ / Informationer

1. Bestilling som ny kunde
2. Kontaktlinse ikke fundet?
3. Levering i hele Europa
4. Forsendelsestariffer
5. Betaling med kreditkort (CVC-kontrolnummer)
6. Hvad betyder væskeindhold?
7. Hvad betyder Dk-værdi?
8. Hvad betyder basiskurve (BC) og diameter (DIA)?
9. Hvad betyder handling tint?
10. Hvilke værdier ahr jeg brug for til en kontaktlinsebestilling?
11. Hvad betyder CT-værdi og LOT-nummer?
12. Førstegangstilpasning eller nytilpasning af kontaktlinser
13. Kontaktlinser og tørre øjne
14. Ombytningsret / Returneringsret
 

1. Bestilling som ny kunde


1. Produkterne v
ælges ud og lægges i  "indkøbskurven".
2. Derefter går man hen til "kasse" og melder sig til under "Nye kunder bedes klikke her“.
3. Adressefelterne udfyldes med angivelse af betalingsmåde, og indtastningen bekræftes med 
„Send anmelding".
4. Noter dit personlige kundelogin og klik så på "Videre til butikken".
5. Man kun nu foretage adresseforandringer eller indtaste en alternativ leveringsadresse.
6. Bagefter klikker man på  "kasse" og får så en opstilling af de valgte produkter med mulighed for korrekturmöglichkeit. Med "Afslut bestilling" slutter man sit indkøb.

Efter modtagelse af bestillingen får du automatisk en e-mail inden for 24 timer med bekræftelse og en fortegnelse af produkterne og den personlige kundelogin (kundenr. Og efternavn).
Har du spørgsmål, kan du altid henvende dig til vores "Servicecenter" pr. e-mail eller telefonisk.

 

2.  Kontaktlinsen ikke fundet?
(f.eks. toriske kontaktlinser, multifokale kontaktlinser, speciallinser)

Led efter dit produkt under menupunktet "Produktliste", "hurtigsøgning" eller over "fremstiller".                        

Alle kontaktlinser til korrektur af hornhindekrumning (astigmatisme) finder du under rubrikken "toriske  kontaktlinser“.

Alle kontaktlinsen til korrektur af alterslangsynethed (bifokale linser til nær- og langsynethed) finder man under rubrikken "Multifokale kontaktlinser".

Alle prøvelinser der p.t. er til rådighed finder du under rubrikken "Prøvelinser" på vores hjemmeside.

Hvis du stadigvæk ikke kan finde din kontaktlinse, kan du simpelthen sende os en forespørgelse pr. e-mail over vores servicecenter. Vi fremsætter med glæde et uforpligtende tilbud.  

 

3.  Levering i overalt i Europa

Ved bestillinger sker afregningen kun med kreditkort (Euro-/Mastercard eller Visa) over en sikker forbindelse (SaferPay). Alle priser er sutpriser inkl. moms (bortset fra ikke-EU-lande) plus forsendelse. Ved levering til lande uden for EU (z.B. Norge, Schweiz) opkræves der ingen moms. Leveringstiden er alt efter frermstiller og forsendelsesvej som regel 1 – 4 uger. Alle data er SSL-kodet af hensyn til sikkerheden (Secure Sockets Layer)

 

4.  Betaling med kreditkort (CVC-prøvenummer)

Ved betaling med kreditkort (Master-, Eurocard, Visa) skal man ud over sit kreditkortnummer indtaste det såkaldte CVC-prøvenummer (Card Verification Code) for at få en garanti for optimal sikkerhed. Dette prøvenummer der for det meste har tre cifre, finder man på bagsiden af kreditkortet i underskriftsfeltet som fortsættelse af kreditkortets nummer. Transmissionen af kreditkortdata sker over en sikker forbindelse (SSL-SaferPay).

 

                               

 

5. Forsendelsestariffer

Levering til

Kontaktlinser

Danmark

2,80 til 5,80 EUR

Sverige

2,80 til 5,80 EUR

Norge

2,80 til 5,80 EUR

Finland

2,80 til 5,80 EUR

Nederlandene

2,80 til 5,80 EUR

Tyskland

1,60 til 2,80 EUR

Europa

2,80 til 5,80 EUR

USA, Canada, Australien, New Zealand

8,00 til 12,00 EUR

Forsendelsesprisen retter sig efter det bestilte produkt og leveringslan det. Forsendelsesprisen beregnes kun en gang pr. bestilling.

 

6.  Hvad betyder væskeindhold?

Vandindholdet angiver andelen af vand i en blød kontaktlinse i procent. Generelt gælder det at jo højre vandindholdet i en kontaktlinse er, desto bedre er iltgennemtrængeligheden af linsematerialet. Kontaktlinser med højt vandindhold og god iltgennemtrængelighed (dk-værdi) egner sig derfor til længere anvendelsestider. Kontaktlinser med højt vandindhold har ogås ulemper. De er i reglen ikke så stabile som linser med ringere vandindhold og tenderer mere til aflejringer. Ved meget tørre øjne kan det komme til problemer med kontaktlinser med højt vandindhold idet disse opsuger det naturlige vandforrård (tårefilmen) 9 øjet som en svamp. I den slags tilfælde tilbydes der linser med et lavere vandindhold eller en høj  vandbindingskapacitet (f.eks. PureVision, Proclear eller Extreme H2O).

 

7.  Hvad betyder Dk-værdi?

Dk-værdien er et udtryk for iltgennemtrængeligheden for kontaktlinser (Dk, Dk/t, Dk/L). Jo højere  Dk-værdi, desto bedre er linsematerialets iltgennemtrængelighed. For bløde kontaktlinser er Dk-værdien også afhængig af vandindholdet. Et højt vandindhold forbedrer i reglen er linsematerialets iltgennemtrængelighed.

 

8. Hvadbetyder basiskurve (BC) og diameter (DIA)?

Krumningsradius (BC) angiver krumningen af kontaktlinsens indre flade i mm. Jo større denne værdi er. Desto fladere og og mere løst sidder linsen. Linsens krumningsradius afhænger af hornhindeoverfladens krumning. Anbringelsen afhænger imidlertid også af tværmålet og linsematerialets fasthed. Tværmålet (DIA) angiver kontaktlinsens størrelse i mm. Bløde kontaktlinser har som regel et større tværmål og og hårde et mindre tværmål i forhold til hornhindens tværmål.

 

9.  Hvad betyder handling tint?

Kontaktlinser med handling tint har en let, for det meste blålig toning. Denne synstoning tjener til bedre at se kontaktlinserne i beholder og har ingen indflydelse på øjenfarven. Ofte er denne toning kombineret med et ultraviolet-filter som beskytter øjet mod skadelige uv-a- og uv-b-stråler. Dette integrerede filter er imidlertid ikke en erstatning for solbriller. kombiniert

 

10.  Hvilke værdi har jeg brug for til en bestilling af kontaktlinser?

Til bestilling af kontaktlinser er der brug for diameter (DIA, DM, øT) for det meste værdier mellem  10,00 og 15,00 mm, og basiskurve (BC, BK, ro) for det meste værdier mellem 6,00 og 9,00 mm. Man finder angivelser på sit kontaktlinsepas eller originalindpakningen til kontaktlinserne. Den mindre værdi angiver for det meste krumningsradius (BC) og den højere værdi tværmålet (DIA). Endvidere er der naturligvis brug for styrken (SPH, PWR, P., DPT, F`v) på kontaktlinsen i minus- eller plus-dioptrier (dpt).   

Ved toriske kontaktlinser for honrhindekrumning (astigmatisme) er derudover cylinderen (Cyl., Zyl.) angivet i minus-dioptrier og akslerne (Axis, AX, A, T) med værdier mellem 0 og 180 grader.                                                        

Ved multifokale kontaktlinser for alderslangsynethedt (presbyopi) angives desuden addition (Add., Ad.) i plus-dioptrier. 

 

 

SPØRG DIN ØJENLÆGE ELLER OPTIKER OM DINE KONTAKTLINSEVÆRDIER OG FÅ UDSTEDT ET KONTAKTLINSEPAS.

 

11.  Hvad betyder CT-værdi og LOT-nummer?

CT-værdien er kontaktlinsens middeltykkelse alt efter kontaktlinsens styrke (dioptrier) og skal ikke angives ekstra i tilfælde af en bestilling. LOT-nummeret er et producentspecifikt produktionsnummer og skal  heller ikke angives ved en bestilling.

 

12.  Første tilpasning eller nytilpasning af kontaktlinser

Hvis du ikke har brugt kontaktlinser før eller vi prøve en nye kontakllinse, bør du opsøge din øjenlæge eller optiker for at få den tilpasset. Senre kan kan man så bestille sine kontaktlinser med de kendte parametre til betydeligt mere gunstige priser på internettet. En førstegangs tilpasning pr. e-mail eller telefon kan desværre ikke lade sig gøre. Bestil derfor kun kontaktlinser som du i forvejen kan bruge uden problemer og som er tilpasset af en  kontaktlinsespecialist. Du bør lade dine øjne undersøge regelmæssigt – mindst hvert halve år. 

 

13.  Kontaktlinser og tørre øjne

Ved tørre øjne eller utilstrækkelig tåreprodukter anbefales som regel kontaktlinser med et ringere vandindhold eller kontaktlinser med en særligt god vandbindingsevne. Altså kontaktlinser der kan lagre vandet og suger det op som en svamp (f.eks. ,PureVision, Proclear, Extreme H2O). Er tåreproduktionen for ringe, kan kontaktlinser imidlertid også være kontraindiceret. Da bør man opsøge en øjenlæge for at opnå klarhed. 

 

14.  Bytteret / Returneringsret

For alle produkter er der lovbestemt returneringsret inden for 14 dage efter leveringen. Åbnede eller beskadigede indpakninger af kontaktlinser kan kun ombyttes eller returneres i tilfælde af kvalitetsmangler. Udelukket fra ombytning er desuden farvede kontaktlinser, speciallinser (f.eks. toriske eller multifokale kontaktlinser) og individuelt fremstillede hårde og bløde kontaktlinser. Bestil altså kun kontaktlinser der i forvejen er tilpasset af en kontaktlinsespecialist og som De ikke har haft problemer med. For at få mangelfulde kontaktlinser ombyttet problemløst hos den pågældende fremstiller, bedes man indsende de reklamerede produkter til den nedenstående returadresse. Der bør vedlægges en mindre skrivelse i den frankerede returforsendelse med grunden til returneringen samt en kopi af regningen. Vi vil bede Dem om før en returforsendelse at sætte Dem i forbindelse med vores servicecenter pr. e-mail. De får da et returnummer som bedes indføjet i returadressen.

 

Returadresse:

LensCatcher
Retour-Nr. ?
Eichenstr. 4
49413 Dinklage
Tyskland

 


Hotline

0049 (0)4443-97880
Ma.-Fr. 9-14:00