lenscacher.com
Smart kjøp av kontaktlinser online!
Handlekurv Handlekurv    KasseKasse   FAQFAQ    AFVAFV    TrykkeinformasjonTrykkeinformasjon    Om ossOm oss    KontaktKontakt    Anbefal
 
 

Servicesenter

FAQ / Informasjoner

Innhold:

1. Bestilling som ny kunde

2. Ikke funnet kontaktlinse?

3. Levering i hele Europa

4. Forsendelsestariff

5. Betaling med kredittkort (CVC)

6. Hva betyr væskeinnhold?

7. Hva betyr oksygengjennomtrengelighet?

8. Hva betyr basiskurve (BC) og diameter (DIA)?

9. Hva betyr Handling Tint?

10. Hvilke verdier behøver jeg for en kontaktlinsebestilling?

11. Førstetilpassing eller nytilpassing av kontaktlinser

12. Bytterett / Returrett

  

1. Bestilling som ny kunde

1. Vennligst velg produktet ditt og legg det i "Handlekurven".
2. Etter at produktet er valgt, går du videre til ”Kasse” og melder deg under ”Nye kunder vennligst klikk her”.
3. Fyll ut adressefeltene med opplysninger om betalingsform, og bekreft det du har opplyst med ”Sende tilmelding”.
4. Vennligst noter ned din personlige kundeinnlogging, og klikk deretter på ”Videre til butikk”.
5. Du kan foreta eventuelle adresseendringer eller angi en alternativ leveringsadresse.
6. Klikk deretter på ”Kasse”, og du får en opplisting av de utvalgte produktene med mulighet for å korrigere. Du avslutter innkjøpet ditt med ”Avslutte bestilling”.

 
Etter at bestillingen er innkommet, får du automatisk i løpet av 24 timer en e-postbekreftelse med en opplisting av produktene og din personlige kundeinnlogging (kundenummer og etternavn).
Hvis du har spørsmål, kan du alltid henvende deg til vårt ”servicesenter”.

 

2. Ikke funnet kontaktlinse?
(f.eks. toriske kontaktlinser, multifokale kontaktlinser, spesiallinser)

Søk ganske enkelt etter produktet under menypunktet ”Produktliste”, ”Hurtigsøk” eller via ”Produsent”.                        

Alle kontaktlinsene for korrigering av hornhinnehvelving (Astigmatismus) finner du under rubrikken ”Toriske kontaktlinser”.

Alle kontaktlinsene for korrigering av alderslangsynthet (for nær- og langsyn) finner du under rubrikken ”Multifokale kontaktlinser”.

Alle prøvelinser som for tiden er tilgjengelige, finner du under rubrikken ”Prøvelinser” på hjemmesiden vår.

Hvis du fortsatt ikke har funnet kontaktlinsene dine, skal du ganske enkelt sende oss en produktforespørsel via e-post til servicesenteret vårt. Vi kommer gjerne med et uforbindtlig tilbud til deg.

 

3. Levering i hele Europa

Ved bestillinger skjer avregningen kun per kredittkort (Euro- / Mastercard eller Visa) via en sikret forbindelse (SaferPay). Alle priser er inklusive merverdiavgift. Ved levering til land utenom EU bortfaller merverdiavgiften. Leveringstiden er alt avhengig av produsent og befrakterpartner normalt 1-3 uker. Ved spesialtilvirkninger kan leveringstiden være inntil åtte uker. Alle dataene blir for din sikkerhets skyld SSL-kryptert (Secure Sockets Layer).

 

4. Betaling med kredittkort (CVC)

Ved betaling med kredittkort (Master-, Eurocard, Visa) må du i tilegg til kredittkortnummeret ditt oppgi de såkalte CVC-kontrollnummeret (Card Verification Code) for å sikre optimal sikkerhet. Du finner dette kontrollnummeret som normalt er tresifret, på baksiden av kredittkortet ditt i underskriftsfeltet i tilknytning til kredittkortnummeret. Overføringen av kredittkortdataene skjer gjennom en sikret forbindelse (SSL-SaferPay).

 

                                                       

 

5. Forsendelsestariff

 

Leveringsområde

Forsendelsestariff

Norge*

4,22 til 8,75 USD

Sverige

4,22 til 8,75 USD

Finland

4,22 til 8,75 USD

Tyskland

2,41 til 4,22 USD

Europa for øvrig

4,22 til 8,75 USD

USA, Canada, Australia, New Zealand*

12,06 til 18,10 USD

 

* Leveringer til land utenom EU skjer fra vår side uten merverdiavgift (-19 %). Tollavgifter som påløper ved innføring i land utenom EU, betales av kunden.

 

 

6. Hva betyr væskeinnhold?

Vanninnholdet angir i prosent andelen vann i en myk kontaktlinse. Vanligvis gjelder at jo høyere vanninnholdet er i en kontaktlinse, jo bedre er linsematerialets oksygengjennomtrengelighet. Kontaktlinser med høyt vanninnhold og god oksygengjennomtrengelighet (Dk-verdi) er således bedre egnet for lengre brukstider. Kontaktlinser med høyt vanninnhold har òg ulemper. De er vanligvis ikke så stabile som linser med lavt vanninnhold og har en tendens til avleiringer. Ved svært tørre øyne kan det oppstå bruksproblemer med kontaktlinser med høyt vanninnhold, fordi de som en ”svamp” suger opp øyets naturlige vannmengde (tårefilmen). I slike tilfeller egner linser med et lavt vanninnhold eller høyere vannbindekapasitet seg bedre (f.eks. Air Optix, PureVision, Biofinity).

 

7. Hva betyr oksygengjennomtrengelighet?

Dk-verdien er et mål på oksygengjennomtrengeligheten i kontaktlinser (Dk, Dk/t, Dk/L). Jo høyere Dk-verdi, jo høyere er linsematerialets oksygengjennomtrengelighet. Når det gjelder myke kontaktlinser, er Dk-verdien avhengig av vanninnholdet (VI). Et høyere vanninnhold bedrer normalt linsematerialets oksygengjennomtrengelighet.

8. Hva betyr basiskurve (BC) og diameter (DIA)?

Basiskurven (BC) angir hvelvingen på kontaktlinsens indre flate i millimeter.  Jo større denne verdien er, jo flatere og løsere sitter linsen. Linsens basiskurve avhenger av hvelvingen på hornhinneoverflaten. Sitsen avhenger òg av linsematerialets diameter og fasthet. Diameteren (DIA) angir kontaktlinsestørrelsen i millimeter. Myke kontaktlinser har normalt en større diameter, og harde kontaktlinser en mindre diameter i forhold til hornhinnediameteren.

 

9. Hva betyr Handling Tint?

Kontaktlinser med Handling Tint har en lett, mest blåaktig tone. Denne sikttoningen er for at du lettere skal finne kontaktlinsene i kontaktlinsebeholderen og har ingen innvirkning på øynefargen din. Ofte er sikttoningen kombinert med et ekstra UV-filter som beskytter øyet mot skadelige UV-A. og UV-B-stråler. Et integrert UV-filter er imidlertid ingen erstatning for solbriller.

 

10. Hvilke verdier behøver jeg for en kontaktlinsebestilling?

For å bestille kontaktlinser behøver du diameteren (DIA, DM, øT), de fleste verdiene mellom 10,00 og 15,00 millimeter, og hvelvingsradiusen (BC, BK, ro), de fleste verdiene mellom 6,00 og 9,00 millimeter. Du finner disse opplysningene på linseseddelen eller originalemballasjen til kontaktlinsene. Den mindre verdien angir mest hvelvningsradiusen (BC), og den større verdien diameteren (DIA). Videre behøver du selvsagt styrken (SPH, PWR, P., DPT, F`v) på kontaktlinsene dine i minus- eller pluss-dioptrier (dpt).   

Når det gjelder toriske kontaktlinser for hornhinnehvelvning (Astigmatismus), blir i tillegg sylinderen (Cyl., Zyl.) angitt i minus-dioptrier og aksen (Axis, AX, A, T) med verdier mellom 0 og 180 grader.                                                        

Ved multifokale kontaktlinser for alderslangsynthet (Presbyopie) angis i tillegg addisjonen (Add., Ad.) i pluss-dioptrier. 

 

 

SPØR DIN LEGE ELLER OPTIKER OM DINE KONTAKTLINSEVERDIER, OG SØRG FOR Å FÅ UTSTEDT EN LINSESEDDEL.

 

11. Førstetilpassing eller nytilpassing av kontaktlinser

Hvis du ennå ikke bruker kontaktlinser eller vil utprøve nye kontaktlinser, må du oppsøke øyelegen eller optikeren din der vedkommende er for å få en nytilpasning. Senere kan du så etterbestille kontaktlinsene dine med de kjente parametrene stort sett tydelig billigere på nettet.  En førstetilpasning via e-post eller telefonrådgivning er dessverre ikke mulig. Vennligst bestill derfor kun kontaktlinser som du tidligere har kunnet tåle godt, og som er tilpasset av en kontaktlinsespesialist. Vennligst sørg for at øynene dine blir kontrollert regelmessig, minst én gang i året.

 

12. Bytterett / Returrett

For alle produkter garanterer vi en lovbestemt returrett innen 14 dager etter levering. Skadde beholdere eller emballasjer til kontaktlinser kan kun byttes eller returneres hvis det foreligger kvalitetsmangler. Utelukket fra bytte er alle individuelt fremstilte kontaktlinser (f.eks. myke eller harde årslinser, fargede kontaktlinser, toriske eller multifokale kontaktlinser). Vennligst bestill derfor kun kontaktlinser som på forhånd er tilpasset av en kontaktlinsespesialist, og som du har kunnet tåle godt. For å få til et raskt bytte av kontaktlinser med mangler hos den enkelte produsenten, ber vi om at de relevante produktene sendes til nedenstående returadresse. Vennligst legg en liten påskrift med grunnen til retursendingen samt kopi av regningen din i den frankerte retursendingen.

Vi vil be deg om at du før retursendingen setter deg i forbindelse per e-post med servicesenteret vårt. Du får da et returnummer, som du vennligst skal sette inn i returadressen.

 

Returadresse:

LensCatcher
Returnummer.: ?
Eichenstr. 4
49413 Dinklage

Tyskland


Infoline

0049 (0)4443-97880
Man-fre kl. 9.00-14.00