lenscacher.com
Var smart och köp kontaktlinser online!
VarukorgVarukorg   KassaKassa   FAQFAQ    AAVAAV    FöretagsfaktaFöretagsfakta    Om ossOm oss    KontaktKontakt    Rekommendera
 
 

Service-center

AAV

AAV – Allmänna affärsvillkor

 

1. Allmänt
Följande allmänna affärsvillkor (AAV) gäller för avtal med:

 

Lenscatcher GmbH
Eichenstr. 4
49413 Dinklage
Tyskland

 

2. Tjänstebeskrivning
Lenscatcher säljer och leverera kontaktlinser och medicinska, optiska produkter i hela Europa.

 

3. Avtal
När du klickar på beställningsknappen tecknar du ett avtal med oss på basis av de allmänna affärsvillkoren. Din beställning bekräftar vi i regel via e-post. Genom detta avtal bekräftar du, att du efterbeställer kontaktlinser som tidigare har provats ut av en expert för kontaktlinser (legitimerad ögonläkare eller kontaktlinsoptiker) och som du aldrig tidigare har haft några problem med. Vi utgår ifrån att det inte är fråga om en första utprovning eller självutprovning av kontaktlinser via våra online-tjänster. Med din beställning bekräftar du dessutom, att du är minst 18 år gammal och att du regelbundet kontrollerar dina ögon hos en expert för kontaktlinser (minst en gång om året). Kontaktlinserna ska rengöras och skötas enligt din ögonläkares eller optikers instruktioner och enligt produktinformationen. Observera att du absolut ska beakta den tid som rekommenderas för användningen av de linser som du har beställt och att du ska inte använda linserna efter det datum som står på förpackningen. Om ögonen känns irriterade, du ser sämre eller ögonen blir röda etc. ska du genast ta ut linserna och kontakta en ögonläkare. Använd aldrig kontaktlinser som inte är helt felfria eller som har tagit skada på något sätt.

4. Priser
För beställningar gäller alltid de priser, tjänster och leveranskostnader som står på webbsidan. Leveranspriset står i förhållande till produkten och leveransområdet (se FAQ leveranspriser). Avvikelser från detta eller särskilt överenskommna extratjänster som gäller leveranspriser är i enstaka fall och i förhållande till produkten och leveransområdet möjliga. Alla priser är i SEK och inkluderar för EU-länder den lagskrivna momsen. Vid leverans till länder som inte är med i EU bortfaller momsen på för närvarande 19% i Tyskland och dras av från fakturan. Priser som gäller för respektive produkt och leveransområde hänför sig till kontaktlinsförpackningar med samma parameter och färg.
Med reservation för prisändringar. 


5. Betalningsvillkor / Leverans
Betalning ska ske med kreditkort efter det att du har beställt en produkt, alltså efter det att ett avtal har tecknats med oss, plus den leveranskostnad som gäller för respektive produkt och leveransområde. När du som kund tar emot varan är du skyldig att kontrollera att den är felfri, dvs att förpackningen inte har tagit skada. Om den inte skulle vara felfri ska du vägra ta emot varan och se till att expedienten noterar detta. Lenscatcher ansvarar endast för transportskador om förpackningen inte har tagit skada. Vid leveranser till länder utanför Tyskland är leveranstiden, beroende på expedienten och leveransområdet, i regel 1-4 veckor. Lenscatcher GmbH kan principiellt inte garantera en viss leveransdag, eftersom Lenscatcher GmbH inte kan ansvara för fördröjda leveranser som hänför sig till tillverkaren och/eller expedienten resp. som beror på force majeure. Leveranser som returneras på grund av de inte kunde överlämnas till mottagaren, och vi inte är skuld till detta, kan endast levereras på nytt om leveranskostnaderna betalas ännu en gång. Varan är Lenscatcher GmbH:s egendom tills full betalning skett.

 

6. Bytesrätt / Returrätt
Du har principiellt rätt att ångra köpet och en bytesrätt inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Detta gäller emellertid endast om varan skickas tillbaka i den oskadade originalförpackningen och om varan lämpar sig för vidareförsäljning. Du har ingen bytesrätt eller returrätt om kontaktlinsbehållaren eller förpackningen har öppnats. Samma gäller för individuellt tillverkade linser (t.ex hårda och mjuka årslinser, färgade linser, toriska eller multifokala linser), såvida varan inte är defekt eller felaktig. Returer ska alltid frankeras och du ska skicka med ett kort meddelande där du beskriver felet samt en kopia på fakturan. Returer  ska alltid skickas till nedan nämnd adress. För att kunna få ett ev. skadestånd från tillverkaren är det viktigt att du returnerar den reklamerade produkten. Tillgodohavanden överförs antingen direkt på ditt konto eller också får du en clearingscheck. Om en försändelse har tagit skada ska du vägra att ta emot den och omgående anmäla detta till expedienten och till Lenscatcher GmbH. Vi ber dig att kontakta vårt Service-center per e-post eller telefon innan du skickar tillbaka en vara. Du får då ett så kallat retur-nr av oss, som vi ber dig att skriva på försändelsen tillsammans med returadressen.

Retur-adress:

Lenscatcher
Retur-nr ?
Eichenstr. 4
49413 Dinklage
Tyskland

 

7. Ansvar och skadestånd
Kunden befriar Lenscatcher GmbH från allt ansvar för hälsoskador som ev. kan hänföras till att du har använt kontaktlinser eller skötselprodukter, kosmetika och tillbehör som du har beställt.
Som kund försäkrar du, att du endast efterbeställer kontaktlinser online som tidigare har provats ut av en expert för kontaktlinser (legitimerad ögonläkare eller kontaktlinsoptiker) och som du aldrig tidigare har haft några problem med. Vi ansvarar inte för skador som följd av en ej fackmässig självutprovning. Dessutom förutsätter vi en regelbunden ögonkontroll hos en expert för kontaktlinser. Eventuella skadeståndsanspråk är begränsade till beställningsvärdet. Trots att vi kontrollerar innehållet i externa länkar övertar vi inget ansvar för innehållet i tredje parters webbplatser. För innehållet och uppdateringen av sidor som du kommer till via en länk och/eller sidor på så kallade affiliatepartners webbplatser ansvarar uteslutande webbplatsägaren.

 

8. Sekretess
Vi använder dina kundinformationer uteslutande för att bearbeta din beställning och för framtida beställningar. Dina personinformationer kan användas för interna reklamändamål/infomails. Du kan när som helst, antingen via vår kund-logg in eller skriftligen, avlägsna dina kundinformationer ur vår databas resp. återkalla tillåtelsen att vi skickar infomails. Dina kundinformationer lämnas inte vidare till tredje man med undantag för betalningsavvecklingen. Dataöverföringen sker för din egen säkerhet via en säker SSL-förbindning (Secure Sockets Layer).

 

9. Produktbilder / Produktinformationer / FAQ
Bilderna på våra produkter kan i enskilda fall avvika från utseende på de produkter vi levererar. Vi försöker emellertid ständigt och i möjligaste mån att uppdatera våra bilder. Produktinformationerna kommer från tillverkaren. Därför övertar vi inget ansvar för dessa.
Med reservation för misstag och tryckfel.

 

10. Giltighet
Om enskilda bestämmelser i dessa AAV blir overksamma, så påverkar detta inte de allmänna affärsvillkorens giltighet i övrigt. Vi övertar inget ansvar för tryckfel. Med reservation för ändringar
.

 

11. Laga domstol
Laga domstol är, såvida lagligt tillåtet, rätten i Vechta. Betalningsort är firmans säte. För alla rättsliga åtaganden gäller rätten i Förbundsrepubliken Tyskland. Rättsspråk är tyska.

 

Lenscatcher     Utgåva 05/2009Hotline

0049 (0)4443-97880
Mån-Fre kl. 9-14:00