lenscacher.com
Smart kjøp av kontaktlinser online!
Handlekurv Handlekurv    KasseKasse   FAQFAQ    AFVAFV    TrykkeinformasjonTrykkeinformasjon    Om ossOm oss    KontaktKontakt    Anbefal
 
 

Servicesenter

AFV

1. Generelt
De følgende allmenne forretningsvilkårene (AFV) er en del av avtalene med:

Lenscatcher
Eichenstr. 4
49413 Dinklage

Tyskland

 

2. Tjenesteytelsesbeskrivelse
Lenscatcher driver onlineforsendelse når det gjelder det europadekkende salget av kontaktlinser, medisinsk optikk. 

 

3. Avtaleinngåelse

Ved å klikke på bestillingsknappen skjer avtaleinngåelsen, idet de allmenne forretningsvilkårene legges til grunn. En skriftlig bekreftelse på at bestillingen er inngått, skjer normalt via e-post. Med avtaleinngåelsen bekrefter du at du kun etterbestiller kontaktlinser som tidligere er behørig tilpasset av en kontaktlinseekspert (øyelege eller optiker) og unntaksløst er tålt godt. En førstetilpasning eller egentilpasning av kontaktlinser via onlineforsendelsen er ikke mulig. Med bestillingen din bekrefter du videre at du er minst 18 år og regelmessig lar deg bli kontrollert av kontaktlinsespesialisten din (minst én gang i året). Kontaktlinsene må rengjøres og stelles i samsvar med veiledningene fra øyelegen eller optikeren din og produktinformasjonen. De anbefalte brukstidene og holdbarhetsopplysningene må ubetinget holdes. Hvis det oppstår øyepirring, irritasjoner, synssvekkelser eller rødfarging osv., må kontaktlinsene fjernes og en øyelege oppsøkes. Vennligst bruk aldri kontaktlinser med mangler, eller som er skadde.

4. Priser


De prisene og ytelsene samt oppgitte forsendelsestillegg (se FAQ / Hjelp) i henhold til produkt og leveringsområde som oppgis på nettstedet, gjelder. Avvik eller omforente tilleggsytelser fra forsendelsestariffen er i enkelttilfeller mulig ut fra produkt og leveringsområde. Alle priser gjelder EU-land inklusive den tyske, lovbestemte merverdiavgiften (MVA), for tiden 19 %. Ved leveringer i land utenfor EU bortfaller merverdiavgiften. De viste nivåprisene gjelder for kontaktlinseemballasjer med like parameter og farge. Det tas forbehold om prisendringer.


5. Betaingsvilkår / Levering

Betalingen per kredittkortbetaling etter avtaleinngåelsen med tillegg av forsendelsestillegget for det enkelte produktet og leveringsområdet (se FAQ / Hjelp). Kunden må sørge for å kontrollere at varestatus er i orden ved mottaket av varen. Hvis det ikke er tilfelle, må kunden avvise å ta imot varen og gi produsenten beskjed. Lenscatcher har kun ansvar for transportskader hvis emballasjen er intakt. Ved levering til det europeiske utland er leveringstiden, avhengig av befrakterpartner og leveringsområde, normalt 1-4 uker. En leveringstermin kan i prinsippet ikke garanteres, fordi Lenscatcher GmbH ikke har noen innvirkning på leveringsforsinkelser på grunn av produsenten og / eller befrakterpartneren eller naturbegivenheter. Retursendinger som ikke kan tilsendes, og som vi ikke har skylden for, kan kun tilsendes hvis de nye forsendelseskostnadene dekkes. Varen forblir Lenscatcher GmbHs eiendom inntil fullstendig betaling.

 

6. Bytterett / Returrett

Vi garanterer i prinsippet en lovbestemt retur- og bytterett innen 14 dager etter mottaket av varen. Utelukket fra bytte er alle individuelt fremstilte kontaktlinser (f.eks. myke eller harde årslinser, fargede kontaktlinser, toriske eller multifokale kontaktlinser) såfremt det ikke foreligger kvalitetsmangel. Den tilstrekkelig frankerte retursendingen må ubetinget sendes til nedenstående adresse vedlagt en liten påskrift og regningsbilaget i kopi.  For å kunne gjennomføre et eventuelt erstatningskrav hos den enkelte produsent ber vi om at det angjeldende produktet blir sendt inn. Hvis sendingen er beskadiget, skal en avvise mottaket og straks meddele dette til produsenten og Lenscatcher. Vi vil be deg om at du før retursendingen setter deg i forbindelse per e-post med servicesenteret vårt. Du får da et returnummer, som du vennligst skal sette inn i returadressen.

Returadresse:

LensCatcher
Returnummer ?
Eichenstr. 4

49413 Dinklage

Tyskland

 

7. Ansvar og skadeserstatningskrav

Kunden fritar Lenscatcher for alt ansvar for helsemessige skader som eventuelt forårsakes av bruken av kontaktlinser eller bruken av pleiemidler, kosmetikk og tilbehør.
Kunden forsikrer å kun bestille kontaktlinser via onlineforsendelsen som før uten unntak er tålt godt, og som er tilpasset av en kontaktlinsespesialist (øyelege eller optiker).  Skader forårsaket av en uprofesjonell egentilpasning, kan ikke gjøres gjeldende. Videre forutsettes regelmessige kontroller gjennomført av en kontaktlinsespesialist. Skadeserstatningskrav begrenses til oppdragsverdibeløpet. Til tross for kontroll av innholdet overtar vi intet ansvar for innholdet i eksterne linker. Når det gjelder innholdet og oppdateringen i de linkede sidene, er alene operatøren av dem ansvarlig.
 

8. Datavern


Kundedataene blir utelukkende brukt til korrekt avvikling av bestillingen eller gjenbestillingen. De personrelaterte dataene kan bli brukt til interne reklameformål / informasjonsbrev. Slettingen av de lagrede kundedataene eller stansingen av informasjonsbrev kan når som helst foretas via tilgangen kundeinnlogging. Videreoverlevering av data til tredjeparter er ikke tillatt bortsett fra gjennomføringen av betalingsprosessen. Dataoverføringen skjer for din sikkerhets skyld via en sikret SSL-forbindelse (Secure Sockets Layer).

 

9. Produktavbilding / Produktinformasjoner / FAQ

Produktavbildingene kan i enkelttilfeller avvike fra utseendet til det leverte produktet. Vi anstrenger oss dog så langt det er mulig å oppdatere avbildingene. Produktinformasjonene er opplysninger fra produsentene. Vi overtar ikke noe ansvar for de fremlagte informasjonene. Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

 

10. Virksomhet

Hvis noen enkeltbestemmelse i disse AFV skulle være ugyldig, forblir resten av AFV-ene gyldig. Vi overtar ikke noe ansvar for trykkfeil. Det tas forbehold om endringer.

 

11. Verneting

Vechta er verneting såfremt det er rettslig tillatt. Oppfyllingssted er selskapets sete. I alle rettslige sammenhenger gjelder lovverket i Forbundsrepublikken Tyskland. Rettsspråket er tysk.

 

LensCatcher    Oppdatert 01/2009Infoline

0049 (0)4443-97880
Man-fre kl. 9.00-14.00